logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)

Kryptonim Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej w okresie 13 listopada 1939 - 14 lutego 1942. ZWZ powstało jako odpowiedź na list Michała Tokarzewskiego, w którym informował o powstaniu Służby Zwycięstwu Polski. Sikorski obawiając się braku kontroli ze swej strony nad tą organizacją rozwiązał SZP ją, a w jej miejsce powołał ZWZ.

Główne założenia:

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007