logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Służba Zwycięstwu Polski (SZP)

Polska organizacja konspiracyjna podczas II wojny światowej, powołana 27 września 1939 roku na rozkaz dowódcy obrony Warszawy generała Juliusza Rómmla. Dowódcą SZP został generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski.

Statutowe cele tej konspiracyjnej organizacji obejmowały: walkę o wyzwolenie Polski w granicach przedwojennych, odtworzenie i reorganizację armii polskiej oraz powołanie tymczasowych ośrodków władzy; SZP została zastąpiona w grudniu 1939 roku przez Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Była pierwszą organizacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007