logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Plan Zachód

Polski plan obrony. Prace nad nim rozpoczęto 4 marca 1939 r.

Plan zakładał stawienie zaciętego oporu na wszystkich odcinkach pogranicza. W razie zbyt silnego ataku niemieckiego przewidywano, że oddziały polskie "odskoczą" w głąb kraju, na linię Wisły i jej dopływów, by bronić się tam do czasu oczekiwanej ofensywy francuskiej.

Założenia planu "Z"

Plan "Z" podzielony był na trzy fazy. Do września 1939 r. szczegółowo rozpracowano tylko pierszą z nich.

Faza pierwsza dzieliła się na trzy etapy

Druga faza planu "Z" zakładała przeniesienie głównej linii obrony na Wisłę (armie "Kraków", "Poznań", "Łódź", "Pomorze"), zaś Armia "Modlin" i SGO "Narew" miały bronić się na swych pozycjach i dopiero w ostateczności wycofać się na linię Bug - Narew.
Ostatnia faza znana jest jedynie z relacji zastępcy Szefa Sztabu Głównego Wojska Polskiego, płk. Józefa Jaklicza. Przewidywała dalszy odwrót w kierunku północno-wschodnim w celu utrzymania łączności z sojusznikami przez Rumunię

Jedną z głównych przyczyn niepowodzenia Planu Zachód było założenie, że Brytyjczycy i Francuzi przyjdą Polsce z pomocą. Ponadto Polska nie zdawała sobie sprawy z sojuszu III Rzeszy i Związku Sowieckiego przeciw niej - sojusznicy poinformowali Polskę o istnieniu tajnego protokołu dodatkowego do paktu Ribbentrop-Mołotow, jednak twierdzili, że dotyczy on tylko Rumunii i republik bałtyckich.

Anna Grazi
Sosnowiec 2007