logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Plan Wschód

Polski plan obronny, przygotowywany na wypadek wojny z ZSRR.

Plan wojny obronnej ze wschodnim sąsiadem, w odróżnieniu od Planu Zachód był opracowywany przez cały okres II RP. Plan Wschód nie zachował się jednak w formie jednolitego dokumentu, nie znane są też jego dokładne założenia.

Prawdopodobnie przygotowywano następujące związki operacyjne (od północy):

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007