logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Plan Pabsta

Nazistowski plan wybudowania Hali Kongresowej NSDAP (Parteivolkshalle) w miejscu Zamku Królewskiego w Warszawie, który miał zostać zburzony z polecenia Adolfa Hitlera, autorstwa niemieckiego architekta Friedricha Pabsta, wykonany w 1942 - będący obok innych projektów elementem polityki nazistowskiej w stosunku do stolicy Polski w latach 1939-1945.

Z uwagi na fakt iż Pabst był od 1939 naczelnym architektem miasta Warszawy i projektował także modelowe osiedla dla Niemców rozmieszczone wokół centrum miasta, nazwą Plan Pabsta lub tzw. Plan Pabsta niesłusznie określano inne, wcześniejsze niemieckie projekty urbanistyczne z 1940, autorstwa nazistowskich architektów Huberta Grossa i Otto Nurnbergera, przewidujące zburzenie większości zabudowy Warszawy i zamienienia jej w prowincjonalne miasto, służące Niemcom w charakterze ogromnego węzła komunikacyjnego i ośrodka w którym zamieszkiwała by niemiecka elita i grupa polityczna (Ortsgruppe), licząca ok. 40 000 ludzi, zarządzająca podbitymi przez III Rzeszę terenami na wschodzie.

Obecnie ustalenie rzeczywistego zasięgu tzw. Planu Pabsta, w wielu źródłach historycznych odnoszącego się umownie do całości zamierzeń nazistowskiej urbanistyki w Warszawie w latach 1939-1945, jest problematyczne - projekty niemieckie odnośnie Warszawy były wielokrotnie korygowane i przekształcane w latach okupacji, co uniemożliwia precyzyjną ocenę zasięgu tych zamierzeń.

Oryginał Planu Pabsta wraz z dokumentacją znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym miasta stołecznego Warszawy.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007