logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy
w Norymberdze

20 listopada 1945 - 1 października 1946

Wyroki ogłoszono 1 października 1946 r.

Kara śmierci:

Hermann Göring popełnił samobójstwo. Pozostali, z wyjątkiem Bormanna zostali powieszeni 16 października 1946.

Dożywocie:

20 lat pozbawienia wolności:

15 lat:

10 lat:

Uniewinnienie:

Robert Ley, szef koordynacji międzyokręgowej Rzeszy, tuż przed procesem powiesił się w celi. Prócz głównego procesu czołowych nazistów, toczyły się również mniejsze procesy pozostałych liderów zbrodni, m.in. szwadronów śmierci Einsatzgruppen.

Trybunał uznał także za organizacje zbrodnicze: Sicherheitsdienst (SD), Schutzstaffel (SS), Gestapo. Proces norymberski jest zobrazowany w filmie produkcji niemieckiej "Architekt Diabła". Główną postacią jest Albert Speer.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007