logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Konferencja monachijska

Konferencja, która odbyła się w Monachium w dniach 29-30 września 1938, dotyczyła sprawy tzw. Sudettendeutsche, czyli Niemców Sudeckich, którzy od zakończenia I wojny światowej mieszkali w granicach ówczesnej Czechosłowacji. Głosem ich przywódcy, Konrada Henleina, domagali się oni przyłączenia całego terenu Kraja Sudetów do Rzeszy Niemieckiej. Dla Adolfa Hitlera Kraj Sudetów stał się kolejnym polem walki o niemiecki Lebensraum, a konferencja miała prawnie usankcjonować zajęcie spornego terenu. Co ciekawe, w rozmowach udział wzięli przedstawiciele Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, natomiast poselstwo rządu praskiego zostało całkowicie pominięte. W rezultacie oderwanie obszarów od Czechosłowacji rozłożono od 01 października do 10 października 1938r. Ostateczne ustalenie nowej granicy niemiecko-czechosłowackiej miało być zadaniem dla specjalnej komisji złożonej z przedstawicieli pięciu mocarstw oraz Czechosłowacji. Ustalono także przeprowadzenie plebiscytu, najpóźniej do końca listopada w pewnych okręgach wg. uznania komisji. Zachód powiadomił Prage by wysłała delegata do Monachium (Mastne, Masaryk). 30 września Chamberlain wręczył Mastnemu tekst układu, który był dyktatem Hitlera i Mussoliniego. W Paryżu i Londynie doszło do wybuchu radości w wyniku zażegnania wojny

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007