logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Freikorps

Pierwotnie antynapoleońskie ugrupowanie militarne utworzone w 1813 w Rogowie Sobóckim przez niemieckich studentów Uniwersytetu Wrocławskiego pod dowództwem majora Adolfa Lützowa. Choć rozbite krótko potem w starciach z regularnymi wojskami napoleońskimi, dało impuls do szerszego oporu przeciwko Napoleonowi w Prusach. Od barw mundurowych jego oddziałów wywodzi się kolorystyka dzisiejszej flagi Niemiec.

Krótko po I wojnie światowej powstała próbująca nawiązać do tradycji freikorpsów skrajnie prawicowa niemiecka organizacja paramilitarna założona przez zdemobilizowanych żołnierzy. Była jedną z wielu organizacji paramilitarnych utworzonych w tym okresie, które gromadziły frontowców wyobcowanych z cywilnego życia i szukających stabilizacji w ramach struktur wojskowych. Jedną z motywacji była także chęć walki z ruchem komunistycznym, który szerzył się w Niemczech po rosyjskiej rewolucji. Organizacje te zyskały wsparcie ze strony niemieckiego ministra obrony Gustava Noske, który wykorzystał je m.in. do zniszczenia Związku Spartakusa (śmierć ponieśli wtedy Karol Liebknecht i Róża Luksemburg).

Freikorpsy brały też udział w walce z Polakami w powstaniach śląskich. Walczył w nich wtedy Erich von dem Bach-Zelewski (późniejszy dowódca niemieckich oddziałów tłumiących powstanie warszawskie).

Freikorpsy z tego okresu:

Freikorpsy zostały rozwiązane w 1922, choć jego byli członkowie wsparli jeszcze tzw. Pucz Kappa-Lüttwitza w marcu 1920 roku. Członkami Freikorpsu byli niektórzy przyszli członkowie partii nazistowskiej, jak Ernst Röhm, późniejszy przywódca SA oraz Rudolf Höss, przyszły komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Wielu członków Freikorpsów pozostała przez jakiś czas poza oficjalnymi strukturami III Rzeszy.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007