logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Fall Weiss

Strategiczny plan wojny z Polską, przygotowany przez sztab niemieckiej armii przed 1939 r.

Podstawę niemieckiego planu agresji stanowiło dążenie do politycznej i wojskowej izolacji Polski oraz zamiar rozbicia jej siły zbrojnej w ciągu 2 tygodni. Istotnym elementem była również neutralność ZSRR (pakt Ribbentrop-Mołotow). Hitler liczył ponadto, iż Francja i Wielka Brytania nie zechcą przyjść Polsce z pomocą.

Plan uderzenia na Polskę wykorzystywał długość granicy polsko-niemieckiej (2638 km, w tym 683 km ze Słowacją). Zaplanowano szybkie i całkowite zniszczenie głównych sił Wojka Polskiego przez wzięcie ich w tzw. podwójne kleszcze. Jako punkt styczny wyznaczono Warszawę.

Fall Weiss zakładał, że w uderzeniu na Polskę weźmie udział 2/3 sił lądowych (w tym wszystkie dywizje pancerne i zmotoryzowane) oraz całe lotnictwo bombowe III Rzeszy.

Anna Grazi
Sosnowiec 2007