logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Attaché

Przedstawiciel dyplomatyczny państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, pełniący funkcję specjalisty w określonej dziedzinie (np. handlu, kultury). Jest to najniższy stopień członka personelu dyplomatycznego, chyba że jest to tzw. specjalny attaché, np. wojskowy, morski, lotniczy. Obecnie ten tytuł brzmi: attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy lub tylko attaché obrony.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007