logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Wasilij Kuzniecow

ur. 12 lutego 1901 w Sofiłowce
zm. 5 czerwca 1990 w Moskwie

Radziecki polityk; pełnił obowiązki przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego (przywódcy ZSRR) od 1982 r. do 1983 r., po raz drugi w 1984, po raz trzeci w 1985 r.

Kuzniecow urodził się w obwodzie kostromskim, ZSRR. Wstąpił do partii komunistycznej w maju 1927 r. W latach 1931 – 1933 przerwał studia inżynierskie, aby wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak Koniew, Goworow czy Rokossowski należał do wyrosłego w II wojnie światowej pokolenia "nowych generałów". W 1941 wraz z Budionnym walczył w obronie Kijowa, niestety po klęsce tylko jego obarczono winą. Pod Stalingradem dowodził 1. Armią Gwardii. W latach 1942-43 był zastępcą dowódcy Frontu Południowo-Zachodniego, od grudnia 1943 do 1945 1. Frontu Bałtyckiego

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007