logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Wasilij Czujkow

ur. 12 lutego 1900
zm. 18 marca 1982 w Moskwie

Wojskowy rosyjski, marszałek ZSRR (1955), dwukrotny Bohater ZSRR.

W 1917-1918 marynarz, uczestnik rewolucji październikowej i wojny domowej w Rosji. Absolwent Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego (1925). W czasie agresji ZSRR na Polskę w 1939 jako komdiw dowodził 4 armią Frontu Białoruskiego. W latach 1939-1940 wziął udział w wojnie radziecko-fińskiej. W latach 1940-1942 wojskowy attaché w Chinach. Od 1942 na froncie. Jego armia brała udział w likwidacji północnej części 6. armii pod Stalingradem. Następnie walczył na Łuku Kurskim, Ukrainie, Białorusi i w Polsce, gdzie, m.in., dowodził walkami o Poznań. Przyjął kapitulację garnizonu berlińskiego. W latach 1949-1953 dowodził wojskami radzieckimi w Niemczech, a następnie w Kijowskim Okręgu Wojskowym. W latach 1960-1964 zastępca ministra obrony ZSRR. Był uważany za specjalistę do walk w miastach. Nie szczędził krwi żołnierzy, choć potrafił wywiązać się z najtrudniejszego zadania.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007