logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Mieczysław Norwid-Neugebauer Mieczysław Norwid-Neugebauer

ur. 15 lutego 1884 w Rzejowicach k. Radomska
zm. 18 października 1954 w Toronto

Generał dywizji WP, minister rządu RP.

Przed I wojną światową członek organizacji wojskowo-niepodległościowych. W latach 1914-1917 oficer w Legionach Polskich. Dowódca 6. pułku piechoty Legionów oraz czasowo III Brygady Legionów.

Od odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 na różnych stanowiskach dowódczych w Wojsku Polskim : generał kwatermistrz frontu i armii, od VII-XII 1920 II zastępca szefa Sztabu Generalnego i główny Kwatermistrz , szef oddziału IV Sztabu Generalnego.

W roku 1919 mianowany generałem brygady,w roku 1924 generałem dywizji. W latach 1921- 1924 dowódca 28 DP , 1924-1925 szef Departamentu Intendentury , 1925-1926 I zastępca szefa Administracji Armii. Inspektor armii: 1926-1930 we Lwowie, 1932-1935 w Toruniu, 1935-1939 w Warszawie.

W latach 1930 - 1932 minister robót publicznych w gabinetach Walerego Sławka i Aleksandra Prystora. 3 września 1939 mianowany szefem Polskiej Misji Wojskowej w Londynie - gdzie zostaje natychmiast oddelegowany dla interwencji w sprawie wywiązania się Wielkiej Brytanii z zobowiązań sojuszniczych wobec Polski. Interwencje Norwid-Neugebauera w Londynie w kwestii przyrzeczonej Polsce w maju 1939 ofensywy powietrznej RAF-u nad Niemcami są bezskuteczne. Funkcję Szefa Misji Wojskowej sprawuje do stycznia 1940 r. Od października 1942 do demobilizacji w r. 1947 Szef Administracji Polskich Sił Zbrojnych. Po demobilizacji pozostał na emigracji, osiedlając się w Kanadzie

Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007