logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Ignacy Mościcki Ignacy Mościcki

ur. 1 grudnia 1867 w Mierzanowie w powiecie ciechanowskim
zm. 2 października 1946 w Versoix pod Genewą

Polski polityk i chemik. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939.

W 1891 ukończył chemię na politechnice w Rydze. Podczas studiów został członkiem Korporacji Akademickiej Welecja. W Rydze zawiązał wśród polskich studentów i żołnierzy miejscowego garnizonu konspiracyjne tzw. "kółko oświatowe". Był współpracownikiem II Proletariatu. W 1892, zagrożony dekonspiracją, zmuszony był do emigracji do Londynu. Tam kontynuował studia w Technical College w Finsbury i w Patent Library. Pracował jako robotnik. W 1896 poznał Józefa Piłsudskiego.

W 1897 roku został asystentem na szwajcarskim Uniwersytecie we Fryburgu. Nieco później pracował w przemyśle - dokonał wielu odkryć naukowych w dziedzinie elektrochemii i elektrofizyki. Od 1920 do 1926 pracował na Politechnice Lwowskiej: był profesorem chemii fizycznej i elektrochemii technicznej oraz w roku akademickim 1925/1926 jej rektorem. W tym samym roku przeniósł się na Politechnikę Warszawską , gdzie objął Katedrę Elektrochemii Technicznej. Jako pierwszy zastosował metodę uzyskiwania z powietrza na skalę przemysłową azotu, który był przeznaczony do produkcji kwasu azotowego. Po odzyskaniu niepodległości i objęciu przez Polskę części Górnego Śląska (1922) został mianowany dyrektorem kombinatu związków azotowych w Chorzowie (Stickstoffwerke/Azoty) opuszczonego przez niemiecki personel. Zakłady zostały krótkim czasie uruchomione, a po wprowadzeniu udoskonaleń Mościckiego produkcja azotniaku i karbidu została wielokrotnie powiększona i rozszerzona o amoniak, kwas azotowy, azotan amonu, saletrzak i nitrofos - to całkowicie uniezależniło Polskę w tym zakresie od importu. Był założycielem Państwowych Zakładów Związków Azotowych w Tarnowie. Dzielnicę, gdzie zbudowano tę fabrykę, na jego cześć nazwano Mościcami.Po wyborze na Prezydenta RP użytkowanie prawa do swych patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu.

Od 4 czerwca 1926 r. do 30 września 1939 r. sprawował urząd Prezydenta RP. Na pierwszą kadencję wybrany został 1 czerwca 1926, a na drugą 8 maja 1933. Po wybuchu II wojny światowej, wobec napaści ZSRR na Polskę, 17 września 1939 przekroczył granicę i został internowany przez Rumunów w Krajowie. 24 września 1939 roku Mościcki wyznaczył na następcę na urzędzie prezydenta gen. Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, ambasadora RP w Rzymie (dotychczasowy następca, gen. Edward Śmigły-Rydz, został internowany w Rumunii), a następnie (po jego wymuszonej de facto rezygnacji) – Władysława Raczkiewicza. Urząd Prezydenta RP złożył w dniu 30 września. W grudniu 1939 r. Mościcki wraz z rodziną przeniósł się do Szwajcarii.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007