logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Józef Lipski Józef Lipski

ur. 5 czerwca 1894 r. we Wrocławiu
zm. 1 listopada 1958 r. w Waszyngtonie

Polski polityk i dyplomata

Wstąpił do służby dyplomatycznej w r. 1919 r., od 3 maja 1933 r. do 1 września 1939 r. ambasador RP w Berlinie . Wraz z Konstantinem von Neurath podpisał 26 stycznia 1934 r. polsko - niemiecką deklarację o nieagresji. Po wybuchu II wojny światowej zaciągnął się jako szeregowy ochotnik do Armii Polskiej we Francji. Ukończył Szkołę Podchorążych w Camp de Coëtquidan, walczył w 1 Dywizji Grenadierów w Lotaryngii.

Odznaczony Krzyżem Walecznych , mianowany podporucznikiem, był doradcą politycznym w gabinetach Naczelnego Wodza: Sikorskiego, Sosnkowskiego i Andersa, z którym łączyła go przyjaźń. W kampanii włoskiej często uciekał na linię frontu i jako jeden z pierwszych wkroczył do Ankony. Zdemobilizowany w stopniu majora, był prezesem emigracyjnego Klubu Polskich Ziem Zachodnich. W roku 1947 emigrował do Stanów Zjednoczonych. Raporty z jego misji w Berlinie wydał Wacław Jędrzejewicz.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007