logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Tadeusz Kasprzycki Tadeusz Kasprzycki

ur. 16 stycznia 1891 w Warszawie
zm. 4 grudnia 1978 w Montrealu

Generał dywizji Wojska Polskiego

Studiował nauki społeczne, przyrodnicze i prawo w Sorbonie i w Wyższej Szkole Nauk Politycznych w Paryżu oraz w Uniwersytecie w Genewie. Działał w Związku Walki Czynnej i w Związku Strzeleckim. Ukończył Oficerską Szkołę Strzelecką i Kurs Wyższej Szkoły Oficerskiej, oraz brał czynny udział w pracach Związku Strzeleckiego, komenderując oddziałem Związku w Paryżu.

Od sierpnia 1914 dowódca Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów Polskich, potem w sztabie I Brygady (porucznik i kapitan). Od listopada 1914 organizator i komendant POW w Warszawie i Lublinie. W 1915 przeniesiony do pracy w Polskiej Organizacji Wojskowej, komendant organizacji w Warszawie i Lublinie. W 1917 utworzył Związek Polskich Organizacji Wojskowych. Od 1918 oficer Wojska Polskiego. Od listopada 1918 do września 1919 adiutant generalny Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Podpułkownik Sztabu Generalnego ze starszeństwem z 1 czerwca 1919. W latach 1919-1921 Studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu i odbył studia dyplomatyczne. Od 1921 do marca 1927 szef Oddziału III Sztabu Głównego i szef Wydziału Ścisłej Rady Wojskowej. Od marca 1927 do lipca 1931 dowódca 19. Dywizji Piechoty oraz delegat Polski na konferencję rozbrojeniową i komisję Wojskową Ligi Narodów. 1 stycznia 1929 mianowany generałem brygady. Od lipca 1931 zastępca I wiceministra Spraw Wojskowych, w 1934 I wiceminister (do 1936). Generałem dywizji został 19 marca 1936. Od 1936 do 17 września 1939 był ministrem Spraw Wojskowych w rządach Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego i Felicjana Sławoja Składkowskiego. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 wraz z rządem ewakuował się do Rumunii, gdzie został internowany. Z Rumunii w 1944 przez Turcję przybył do Wielkiej Brytanii. Od 1954 przebywał na emigracji w Kanadzie, gdzie zmarł.

Na emigracji stronił od polityki i nie usiłował odgrywać żadnej roli publicznej. Minister opieki społecznej w rządzie Sikorskiego Jan Stańczyk (PPS) chciał postawić m.in. Kasprzyckiego przed Trybunałem Stanu. Kasprzycki jest autorem "Kartek z dziennika oficera I Brygady".

Odznaczenia: Virtuti Militari, Polonia Restituta 3 kl., Krzyż Niepodległości, krzyż Walecznych trzykrotnie, Krzyż Zasługi złoty.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007