logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Julian Pobóg-Filipowicz

ur. 1895 we Lwowie
zm. 1945

Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich, gdzie walczył w 1. Pułku Ułanów. W lipcu 1917 roku, po kryzysie przysięgowym, został wcielony do armii austriackiej, z której jednak zdezerterował i wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości walczył z bolszewikami jako oficer kawalerii, a następnie służył w armii jako oficer zawodowy. Po ukończeniu w 1930 roku Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie dowodził 7. Pułkiem Ułanów w Mińsku Mazowieckim, 3. Pułkiem Strzelców Konnych w Wołkowysku, a od 1935 roku Wołyńską Brygadą Kawalerii w Równem.

Poprowadził Wołyńską Brygadę Kawalerii podczas kampanii wrześniowej, przechodząc szlak bojowy od Mokrej przez Warszawę aż po bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Uniknąwszy niewoli, włączył się w działalność konspiracyjnej Służbie Zwycięstwu Polski. Po powstaniu Związku Walki Zbrojnej stanął na czele okręgu krakowskiego, a we wrześniu 1941 roku objął okręg białostocki. Zmarł w 1945 roku.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007