logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Kazimierz Fabrycy Kazimierz Fabrycy

ur. 3 marca 1888 w Odessie
zm. 18 lipca 1958 w Londynie

Członek Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego, generał dywizji.

Był współorganizatorem Związku Walki Czynnej, a później także Związku Strzeleckiego. W latach 1914-1917 walczył w Legionach Polskich, po kryzysie przysięgowym internowany przez Niemców w Beniaminowie.

W wojnie 1920 roku dowodził 34 Pułkiem Piechoty. W latach 1926-1934 piastował urząd wiceministra spraw wojskowych, a od 1934 - inspektora Armii we Lwowie. W okresie międzywojennym dowodził m.in. XXXI, XX i XXII Brygadami Piechoty oraz 3 DP.

15 marca 1939 został mianowany dowódcą odcinka słowackiego, od 11 lipca 1939 dowódca Armii "Karpaty", przemianowanej 6 września na Armię "Małopolską". Po rozpoczęciu kampanii wrześniowej opuścił swą armię walczącą na linii Sanu i przeniósł się ze sztabem do Lwowa. Mianowany dowódcą obrony Przedmościa Rumuńskiego, po agresji Związku Sowieckiego 18 września przekroczył granicę z Rumunią.

Resztę wojny spędził na Bliskim Wschodzie, najpierw w Ośrodku Zapasowym Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, później w innych formacjach tyłowych w Palestynie. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii.

Był odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari kl. V, Orderem Polonia Restituta kl. II, Krzyżem Niepodległości, sześciokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, francuską Legią Honorową kl. II i III.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007