logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Joachim von Ribbentrop Joachim von Ribbentrop

ur. 30 kwietnia 1893
stracony 16 października 1946 w Norymberdze

Minister spraw zagranicznych III Rzeszy w latach 1938-1945. Od 1934 kierownik biura do spraw zagranicznych NSDAP, zwanego najpierw Büro Ribbentrop, a następnie Dienststelle Ribbentrop.W 1936 został ambasadorem w Londynie. W latach 1938-1945 minister spraw zagranicznych.

23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisał ze strony III Rzeszy tzw.pakt Ribbentrop-Mołotow z ZSRR, którego istotą był tajny protokół, w którym III Rzesza i ZSRR rozstrzygały o przyszłym podziale Polski , krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) pomiędzy ZSRR a III Rzeszę.

Pakt umożliwił Hitlerowi atak na Polskę 1 września 1939 r., agresję ZSRR na Polskę 17 września 1939 r, atak ZSRR na Finlandię w grudniu 1939 r i późniejszą aneksję Besarabii i krajów bałtyckich przez ZSRR (czerwiec-sierpień 1940 r.).

Podczas wojny Ribbentrop ponosił odpowiedzialność m .in. za deportacje ludności żydowskiej z krajów państw podporządkowanych Rzeszy do obozów zagłady. Sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze został skazany na karę śmierci.

16 października 1946 Joachim von Ribbentrop został stracony przez powieszenie.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007