logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Alexander Löhr

ur. 20 maja 1885, Turnu-Severin, Rumunia
stracony 26 lutego 1947 w Belgradzie

Niemiecki generał lotnictwa. Od 1905 służył w armii austro-węgierskiej, od 1913 był członkiem Sztabu Generalnego. W latach 1918 - 1934 organizował siły powietrzne Austrii, by 1 lipca 1935 zostać dowódcą Austriackich Sił Powietrznych. Po zajęciu Austrii przez III Rzeszę w latach 1938 - 1939 był dowódcą Luftwaffe na terenach tzw. Ostmarku. W okresie od 18 marca 1939 do 1 lipca 1942 dowodził 4 Flotą Powietrzną Luftwaffe. 6 i 7 kwietnia 1941 znajdujące się pod rozkazami Löhra wojska powietrzne dokonały nalotu na Belgrad, w którym zginęło wówczas ok. 17.500 osób. Od 1 stycznia 1943 do maja 1945 dowodził Grupą Armii "E". Wzięty do niewoli w maju 1945, został uwięziony w Jugosławii. Tam wytoczono mu pokazowy proces, w trakcie którego (5 - 16 lutego 1947) uznano go winnym zbrodni wojennych i skazano na śmierć.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007