logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Georg von Küchler

30 maja 1881 w Hanau
25 maja 1968 w Garmisch-Partenkirchen

Niemiecki feldmarszałek z czasów II wojny światowej.

W 1939 uczestniczył w agresji na Polskę jako dowódca 3. Armii, nacierającej z Prus Wschodnich w kierunku Grudziądza. Następnie 3. Armia została skierowana na odcinek w rejonie Mławy. Po przekroczeniu rzek Bug i Narew manewrem oskrzydlającym Warszawę, 3. Armia spotkała się na wschód od miasta z 10. Armią von Reichenaua.

W maju 1940 roku dowodził niemiecką 18. Armią w walkach w Holandii i Belgii. Armia Küchlera po pokonaniu Belgów i zajęciu Antwerpii przesunęła się do Francji. Ten etap wojny zakończyła we francuskim Pas-de-Calais okrążając Dunkierkę. Po kampanii von Küchler otrzymał promocję na stopień generała pułkownika.

Następnie został kolejnym po feldmarszałku von Leebie dowódcą Grupy Armii "Północ" - w czasie inwazji na ZSRR. Dowodził Grupą Armii "Północ" jednak pomimo masowych bombardowań i długotrwałej blokady nie potrafił zdobyć Leningradu aż do stycznia 1944 roku kiedy to blokada została przełamana. 30 czerwca 1942 roku otrzymał kolejny awans na stopień feldmarszałka.

Po wojnie von Küchler został aresztowany przez władze amerykańskie i w roku 1948 stanął przed Trybunałem Wojskowym Stanów Zjednoczonych w Norymberdze - oskarżono go o popełnienie zbrodni wojennych, jako dowodzącego 18. Armią i Grupą Armii "Północ" podczas agresji III Rzeszy na ZSRR. Skazany został w październiku 1948 na 20 lat więzienia za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości - m.in. poruszano wątek odpowiedzialności von Küchlera za rozstrzelanie 38 Polaków, obrońców poczty gdańskiej, przez brygadę Eberhardta (wchodzącą w skład 3. Armii), nacierającej w rejonie Westerplatte i Gdańska (3. Armia objęła później, do października 1939 władzę wykonawczą w tym mieście ponosząc odpowiedzialność za represje w stosunku do Polaków). Po trzech latach wyrok obniżono do 12 lat więzienia. W lutym 1952 ze względu na wiek i stan zdrowia został zwolniony.

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007