logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Heinrich Himmler

ur. 7 października 1900 w Monachium
zm. 23 maja 1945 w Lüneburgu

Jeden z głównych przywódców Niemiec hitlerowskich i zbrodniarzy II wojny światowej; współtwórca i szef kolejno: SS (od 1929), Gestapo (od 1934), policji (od 1936), minister spraw wewnętrznych (od 1943).

Urodził się i wychował w katolickiej rodzinie mieszczańskiej. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował z kariery wojskowej na rzecz studiów rolniczych. W 1922 roku uzyskał tytuł inżyniera biologa. W trakcie studiów zaangażował się w politykę po stronie nazistów. Wziął udział w puczu monachijskim w 1923 roku. 6 stycznia 1929 roku został Reichsführerem SS (bojówek Schutz-Staffeln), stanął na jego czele. Był członkiem okultystycznego Towarzystwa Thule.

Po przejęciu w Niemczech władzy przez Narodowych Socjalistów Adolfa Hitlera, 20 marca 1933 na mocy zarządzenia Heinricha Himmlera powstał obóz koncentracyjny w Dachau. W 1934 przejął po Göringu kierowanie Gestapo (tajna policja polityczna). Uczestniczył w krwawej likwidacji kierownictwa SA (Noc długich noży). W 1936 roku objął stanowisko zwierzchnika policji III Rzeszy. Był pomysłodawcą Lebensbornów czyli miejsc, w których dobierano pary rodzicielskie w celu zapewnienia czystego rasowo potomstwa. Podczas drugiej wojny światowej Himmler realizował działania zmierzające do eksterminacji ludności żydowskiej, cygańskiej oraz słowiańskiej na podbitych terenach. Był twórcą obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. W sierpniu 1939 roku wraz z Reinhardem Heydrichem zaplanował zainscenizowany polski napad na stację radiową w Gliwicach mający posłużyć jako jedno z przyczyn wkroczenia wojsk niemieckich do Polski.

W październiku 1939 został mianowany komisarzem Rzeszy do spraw umacniania niemieckich wartości narodowych. Pierwszym ze zrealizowanych przez niego zadań było rozpoczęcie przymusowej deportacji Polaków i Żydów z polskich terenów, które zostały wcielone do Rzeszy. 24 kwietnia 1940 roku Himmler wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W czerwcu 1941 wydał komendantowi tego obozu, Rudolfowi Hössowi polecenie zbudowania obiektów do gazowania więźniów. W styczniu 1942 wydał Głównemu Urzędowi Gospodarki i Administracji Rzeszy polecenie wsparcia koncernów zbrojeniowych pracą więźniów. W tym samym roku zezwolił na prowadzenie w obozach koncentracyjnych szeregu doświadczeń medycznych na ludziach. 8 października 1943 roku Himmler nakazał utworzenie przy wszystkich placówkach gestapo wyższego szczebla Wielkich Komisji Specjalnych do walki z sabotażem. 11 czerwca 1943 roku wydał rozkaz zlikwidowania wszystkich gett żydowskich na obszarze Polski, a 21 czerwca także na okupowanych obszarach Rosji. 26 listopada 1944 roku Himmler został mianowany na stanowisko naczelnego dowódcy wojskowego Górnego Renu. W okresie od 24 stycznia do 22 marca 1945 roku był głównodowodzącym Grupą Armii Wisła. 20 kwietnia 1945 Himmler opuścił Berlin, do którego zbliżyły się już wojska radzieckie i wyjechał do Szlezwik-Holsztynu. Adolf Hitler w podpisanym w dniu 29 kwietnia 1945 roku testamencie politycznym pozbawił Himmlera członkostwa NSDAP za podjęcie próby nawiązania kontaktów z aliantami za pośrednictwem Czerwonego Krzyża. Po porażce Niemiec Himmler został aresztowany przez Brytyjczyków jako jeden z głównych zbrodniarzy wojennych i osadzony w obozie Westertimke k. Lüneburga w Niemczech.

Oficjalnie popełnił samobójstwo poprzez połknięcie cyjanku potasu w czasie próby przesłuchania 23 maja 1945 roku.

Nie wiadomo jednak czy tak było, gdyż Himmler posiadał fenomenalną pamięć, a mylił sie w zeznaniach podczas przesłuchania.

8 maja 1945 r, Himmler wyposażony w dokumenty Heinricha Scherzinger (policjant, bardzo podobny do Himmlera) wraz z 14 ss-manami w tym z osobistym lekarzem-chirurgiem, wyruszył na południe Niemiec, niestety nie wiadomo w jakim celu. Grupa ta chciała przypominać zdemobilizowaną jednostka żandarmerii polowej.

Oficjalna wersja mówi o samobojczej śmierci Himmlera, jednak fakt że Himmler miał sobowtóra może świadczyć ze Himmler uszedł z życiem i jego los jest nieznany do tej pory.

Sekcji dokonali doświadczeni lekarze, dokonali dokładnych oględzin i pomiarów ciała, jednak wszelakie dokumenty na temat śmierci Heinricha Himmlera zostały utajnione na okres 100 lat od roku 1945, tak wiec prawdy dowiemy sie dopiero w 2045 r.

Prywatnie - co niezwykłe - był miłym człowiekiem; w trakcie spotkań z innymi zanudzał wszystkich rozmowami na tematy związane ze zdrowiem, zwłaszcza należytym funkcjonowaniem układu trawiennego, polecał picie określonych gatunków wody mineralnej. Jego umiejętności wojskowe - co skrzętnie ukrywano - przedstawiały się bardzo mizernie, ogromne problemy miał np. z celnym strzelaniem. Był typem tzw. "zbrodniarza zza biurka".

Źródło: wikipedia.pl

Anna Grazi
Sosnowiec 2007