logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Armia Odwodowa "Prusy"

Dowódca - gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki

Szef sztabu: płk dypl. Tomasz Obertyński

Data utworzenia: czerwiec 1939 r.
Miejsce stacjonowania: obszar Tomaszów Mazowiecki - Kielce - Radom
Zadania: kontruderzenie na kierunku Piotrków - Radom, na korzyść Armii "Łódź" i Armii "Kraków"
Skład: 8 dywizji piechoty, 1 brygada kawalerii; 63 bataliony, 21 szwadronów, 396 dział, 100 czołgów

Organizacja Armii "Prusy":

Anna Grazi
Sosnowiec 2007