logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Armia "Poznań"

Dowódca - gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba

Szef sztabu: płk dypl. Stanisław Lityński

Data utworzenia: 23 marca 1939 r.
Miejsce stacjonowania: Wielkopolska
Zadania: obrona Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Franfurt nad Odrą - Poznań
Skład: 4 dywizje piechoty, 2 brygady Obrony Narodowej, 2 brygady kawalerii, 55 batalionów, 34 szwadrony, 272 działa, 65 czołgów, 2 pociągi pancerne, 46 samolotów

Organizacja Armii "Poznań":

Anna Grazi
Sosnowiec 2007