logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Kwatera Naczelnego Wodza

Naczelny Wódz - marszałek Edward Śmigły-Rydz

szef sztabu - gen. bryg. Wacław Teofil Stachiewicz

Wódz Naczelny podlegał Prezesowi Rady Ministrów, gen. dyw. Felicjanowi Sławojowi Składkowskiemu oraz Ministrowi spraw wojskowych, gen. dyw. Tadeuszowi Kasprzyckiemu.

Anna Grazi
Sosnowiec 2007