logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Samodzielna Grupa Operacyjna "Narew"

Dowódca - gen bryg. Czesław Młot-Fijałkowski

Szef sztabu: ppłk dypl. Stanisław Podkowiński

Data utworzenia: 23 marca 1939 r.
Miejsce stacjonowania: północno-zachodnie Podlasie
Zadania: obrona północno-wschodniego odcinka frontu w oparciu o granicę litewską oraz utrzymanie linii Narwi i jej dopływu Biebrzy
Skład: 2 dywizje piechoty, 2 brygady kwalerii; razem 25 batalionów, 37 szwadronów, 146 dział, 26 czołgów, 24 samoloty

Organizacja SGO "Narew":

Anna Grazi
Sosnowiec 2007