logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Armia "Modlin"

Dowódca - gen bryg. Emil Przedzymirski-Krukowicz

Szef sztabu: płk dypl. Stanisław Grodzki

Data utworzenia: 23 marca 1939 r.
Miejsce stacjonowania: północne Mazowsze
Zadania: obrona północnego podejścia do Warszawy od strony Prus Wschodnich, szczególnie kierunku Nidzica - Modlin
Skład: 3 dywizje piechoty, 1 brygada Obrony Narodowej, 2 brygady kawalerii, 31 batalionów, 37 szwadronów, 236 dział, 26 czołgów, 1 pociąg pancerny, 25 samolotów

Organizacja Armii "Modlin":

Anna Grazi
Sosnowiec 2007