logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Armia "Łódź"

Dowódca - gen. dyw. Juliusz Rómmel

od 8 IX - gen. bryg. Wiktor Thommée

Szef sztabu: płk. dypl. Aleksander Pragłowski

Data utworzenia: 23 marca 1939 r.
Miejsce stacjonowania: rejon Łodzi i Piotrkowa Tryb.
Zadania: obrona styku pomiędzy Armią "Poznań" i Armią "Kraków"
Skład: 4 dywizje piechoty, 1 brygada Obrony Narodowej, 2 brygady kawalerii, 54 bataliony, 45 szwadronów, 328 dział, 50 czołgów, 2 pociągi pancerne, 45 samolotów

Organizacja Armii "Łódź":

Anna Grazi
Sosnowiec 2007