logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

""Karpaty"

Dowódca - gen. dyw. Kazimierz Fabrycy

Szef sztabu: płk dypl. Witold Dzierżykraj-Morawski

Data utworzenia: 11 lipca 1939 r.
Miejsce stacjonowania: Karpaty
Zadania: obrona przełęczy karpackich od Czorsztyna do granicy z Rumunią
Skład: 2 brygady piechoty górskiej, 1 brygada Obrony Narodowej; 26 batalionów, 16 dział, 16 samolotów

Organizacja Armii "Karpaty":

Anna Grazi
Sosnowiec 2007