logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Grupa Armii "Południe"

Dowódca - gen. płk Gerd von Rundstedt

Szef sztabu: gen. por. Erich von Lewinski zw. von Manstein

Data utworzenia: sierpień 1939 r.
Miejsce stacjonowania:
Zadania: uderzenie na Polskę z kierunku południowego
Skład: 3 armie, 1 flota powietrzna, 5 dywizji piechoty

Organizacja Grupy Armii "Południe":

Anna Grazi
Sosnowiec 2007