logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Grupa Armii "Północ"

Dowódca - gen. płk Fedor von Bock

Szef sztabu: gen. mjr Hans von Salmuth

Data utworzenia: sierpień 1939 r.
Zadania: uderzenie na Polskę z kierunku pólnocnego
Skład: 2 armie, 1 flota powietrzna, 1 dywizja pancerna, 3 dywizje piechoty, 154 czołgi

Organizacja Grupy Armii "Północ":

Anna Grazi
Sosnowiec 2007