logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Front Ukraiński

Dowódca - komandarm 1 rangi Siemion Timoszenko

Szef sztabu: komdiw Nikołaj Watutin

Zadania: odcięcie Polski od Rumunii i Węgier, by nie dopuścić do ewakuacji wojska i ludności cywilnej do tych krajów
Skład: 3 armie

Organizacja wojsk Frontu Białoruskiego:

Ponadto w trakcie kampanii w pasie działań Frontu Ukraińskiego wprowadzono następujące Wielkie Jednostki:
Armijna Grupa Kawaleryjska / Armia Kawaleryjska (komdiw Leonid Bobkin)
Korpusy Strzeleckie: VI (komdiw Siergiej Czestochwatow), VI (kombrig Konstantin Dobrosierdow), XIV (kombrig Wasilij Woroncow), XXXV (kombrig Jakow Awwakumow), XXVII (kombrig Pawieł Artiemienko), XXXVI (komdiw Wiktor Czernyszow), XXXVII, XXXXIX (kombrig Dmitrij Szulga)
Dywizje Strzeleckie: 7. (kombrig Siergiej Berzin), 14., 15. (kombrig Michaił Sołomatin), 18., 23. (kombrig Wasilij Pawłow), 25., 30. (płk Siergiej Gałaktionow), 41. (kombrig Gieorgij Mikuszew), 51., 58. (kombrig Nikołaj Proszkin), 62., 69., 80. (płk Wasilij Pochorow), 81., 95. (kombrig Aleksandr Pastrewicz), 124. (kombrig Filipp Suszczyj), 131., 134., 135. (kombrig Fiodor Smiechotworow), 137., 140., 141., 146. (kombrig Iwan Gierasimow), 156., 169. (płk Andriej Astanin), 176., 187.
Brygady Pancerne: 14. i 49. (jedną z brygad dowodził płk Iwan Zykanow)

Anna Grazi
Sosnowiec 2007