logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Front Białoruski

Dowódca - komandarm 2 rangi Michaił Kowalow

Szef sztabu: komkor Maksim Purkajew

Zadania: odcięcie Polski od Litwy i Łotwy, by nie dopuścić do ewakuacji wojska i ludności cywilnej do tych krajów oraz opanowanie północno-wschodnich ziem polskich od granicy z Łotwą po linię rzek Prypeć - Pina
Skład: 4 armie

Organizacja wojsk Frontu Białoruskiego:

Ponadto w trakcie kampanii w pasie działań Frontu Białoruskiego wprowadzono następujące Wielkie Jednostki:
Korpusy Strzeleckie: II (komdiw Pawieł Batow), X (komdiw Wasilij Morozow), XXIV (kombrig Pawieł Kuroczkin)
Dywizje Strzeleckie: 10., 29. (płk Iwan Maliszewski), 52., 55. (płk Dmitrij Iwaniuk), 64., 84., 113. (płk Christofor Aławierdow), 115. (płk Michaił Romanow), 122., 126. (płk A. Andriejew), 132., 139. (komdiw Nikołaj Bielajew), 143. (kombrig Dmitrij Safonow, nast. płk Orłow), 145. (płk Aleksander Wolchin), 150 (płk Siergiej Kniażkow), 163., 164
Brygady Pancerne: 39.

Anna Grazi
Sosnowiec 2007