logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Armia Czerwona

Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona była w połowie lat 30. najsilniejsza liczebnie i najlepiej wyposażona w sprzęt techniczny na świecie. Gen. Stachiewicz oceniał, że w tym czasie Rosja Sowiecka wybija się na największą potęgę militarną Europy.

Proces dowódcy Armii Czerwonej, marszałka Michaiła Tuchaczewskiego, oskarżonego w 1937 r., na skutek prowokacji Stalina, o szpiegostwo na rzecz Niemiec, i zainicjowana w ten sposób czystka wśród korpusu dowódczego, która objęła ponad 50 000 oficerów, spowodowały upadek siły bojowej wojska. Szczególnie źle przedstawiał się wyższy korpus dowódczy, obsadzony najczęściej karierowiczami, których awanse grubo przekroczyły elementarny poziom kompetencji.

Armia Czerwona mimo posiadania ok. 20 000 czołgów i ok. 15 000 samolotów bojowych nie stanowiła zbyt groźnego przeciwnika, co w parę miesięcy później poświadczył przebieg wojny sowiecko-fińskiej. Mogła się natomiast liczyć jako koalicjant, wiążąc swym potencjałem militarne siły nieprzyjaciela i ograniczając jego swobodę manewru politycznego i strategicznego.

Organizacja Armii Czerwonej we wrześniu 1939

Anna Grazi
Sosnowiec 2007