logo
Kalendarium
Prolog
1-3 września
4-9 września
10-16 września
Po 17 września
Epilog
Armie
Wojsko Polskie
Wehrmacht
Armia Czerwona
Biogramy
Polska
III Rzesza
ZSRR
Pozostałe
Inne
Galeria
Teksty żródłowe
Słowniczek
Prezentacja
Kontakt

Kampania wrześniowa

Kampania wrześniowa, zwana także kampanią polską 1939 r. lub wojną obronną Polski, była pierwszym etapem II wojny światowej, trwającym od 1 września do 6 października 1939. Kampania zakończyła się klęską wojsk polskich.

Na niniejszej stronie znaleźć można informacje dotyczące przebiegu kampanii wrześniowej, jej przyczyn i skutków, walczących w niej armii, a także biogramy najważniejszych uczestników wydarzeń Września 1939 r.

Strona powstała jako praca dyplomowa na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych "Edukacja Informatyczna i Techniczna" (specjalność: Informatyka i Technologie Informacyjne)

Darmowy hosting

Anna Grazi
Sosnowiec 2007